Inżynieria odwrotna (reverse engineering) zwana również inżynierią rekonstrukcyjną to wszystkie procesy mające na celu odtworzenie kształtów i wymiarów obiektu rzeczywistego.

Przy tradycyjnym projektowaniu model CAD powstaje poprzez narzucenie wymiarów i cech użytkowych modelom 3D. Następnie wykonywane są symulacje, rysunki techniczne oraz dokumentacja po czym finalnie element trafia do produkcji. W inżynierii odwrotnej idea jest odwrotna. W tym przypadku mierzony jest rzeczywisty obiekt, który następnie jest przekształcany w model 3D (parametryczny, powierzchniowy lub hybrydowy). Na podstawie odtworzonej bryły tworzone są rysunki techniczne i dokumentacja. W budowie modeli CAD detali fizycznych wykorzystywane są głównie dane zebrane podczas skanowania 3D.

Model parametryczny wykorzystywany jest głównie przy tworzeniu modeli CAD elementów mechanicznych, części maszyn i urządzeń. W takim modelu wszystkie powierzchnie są parametryczne. Oznacza to, że można uwzględnić zmiany, które powstały w oryginalnym przedmiocie np. zniekształcenie powierzchni spowodowane pracą elementu, chropowatość powierzchni, nierówności w otworach, oznaczenia na powierzchniach itp. Na podstawie tak wykonanego modelu możemy sporządzić pełną dokumentację elementu lub wyprodukować go ponownie na drukarce 3D, maszynie CNC itp.

Model powierzchniowy jest to model nieparametryczny, który dokładnie odwzorowuje skanowany model. Model ten pozwala zlokalizować niedoskonałości powierzchni, zmiany jakie zaszły w trakcie użytkowania elementu, wady produkcyjne itp.

Model hybrydowy jest to połączenie modelu parametrycznego i powierzchniowego. Powierzchnie parametryczne można dowolnie edytować, a pozostałe powierzchnie nieparametryczne utworzone są bezpośrednio z chmury punktów.

Wykorzystanie i korzyści inżynierii odwrotnej:

  • Tworzenie modeli CAD na podstawie rzeczywistych obiektów,
  • Rekonstrukcja zużytych elementów,
  • Odtworzenie dokumentacji technicznej,
  • Projektowanie detali idealnie dopasowanych do istniejących komponentów,
  • Tworzenie specjalnych narzędzi pod kątem konkretnego obiektu,
  • Wprowadzanie zmian w istniejących detalach,
  • Ocena stopnia zużycia,
  • Pomiary skomplikowanych kształtów.