GPS

GPS

Projekt oraz wydruk hermetycznej obudowy GPS montowanej w rowerze. W sumie powstały dwie obudowy, dla dwóch rozmiarów baterii.
Projekt wykonany pod otrzymane części elektroniczne. Wydruk z materiału HIPS.